Sejlerprøven til Søfartstyrelsens blå duelighedsbevis forløber sig over to år efter følgende mønster:

Eleven starter med sejlteori og tovværkskursus fra medio februar slut april

I april deltager alle i klargøring af øvelsesbådene

I maj, juni, august og september sejles de praktiske øvelser på havet (1.år)

Medio oktober til januar holdes teoretisk navigation med eksamen umiddelbar efter

Atter i april klargøres både

I maj, juni, august og september sejles de praktiske øvelser på havet (2.år)

Endelig eksamen i slutningen af september 2.år