Juniorafdelingen i Hvidovre Sejlklub Suset, er en afdeling med en lang tradition for at uddanne dygtige sejlere.

Unge piger og drenge i alderen fra 13 til 18 år, kan uden nogen forhåndskendskab komme ud at sejle.

Uddannelsen man skal igennem, for at erhverve sig søens "kørekort" tager to år. Søens "kørekort" kaldes også for det blå duelighedsbevis.

Duelighedsbeviset er i dag krævet af landene omkring os. Hvis der ikke er en person ombord, der har duelighedsbeviset, får man ikke lov til at besejle havnen.

Udover at man får disse muligheder, giver duelighedsbeviset også dig selv en sikkerhed for, at du har gennemgået en grundlæggende træning i at sejle.

Juniorafdelingen består i dag af 6 instruktører og 4 elever.

Der undervises og sejles i de to øvelses både af typen Yngling flere gange om ugen. Hver onsdag deltager bådene i klubbens aftensejlads. Her sejles mod store både af andre typer.

For at blive medlem, skal du kun svømme 300 meter.